Před Pískem: Valpuržina noc: rozhovor

Co konkrétně je experimentujícího (alternativního, neobvyklého, …) ve Vaší inscenaci nebo i dlouhodoběji ve Vaší tvorbě?

Rády pracujeme se stylizovaným pohybem na jevišti, v této inscenaci byl, spolu s minimalistickou scénografií, neoddělitelnou součástí vyprávění. Pro nás osobně bylo experimentem i zapojení tance, s nímž jsme se v tomto představení setkaly úplně poprvé.

Proč jste udělali zrovna tuto inscenaci?

Výběr byl vlastně docela náhodný, hledaly jsme hru pro 3 a napadl nás Faust. Prvotním tématem byla manipulace, ale později jsme v ní nacházely další témata, která nám přišla důležitá říct.

Zkoušíte/testujete si v této inscenaci něco konkrétního? 

Největší výzvou pro nás bylo převedení všech mužských postav do ženského rodu a celkově práce s jazykem. Kromě dramaturgické práce jsme v této inscenaci experimentovaly s rozdělením jedné role dvěma herečkám.

Jaké si myslíte, že inscenace otevírá otázky, příp. jaká jsou hlavní

témata či výrazné motivy? Každému inscenace může otevírat jiná témata, pro nás to byly v první řadě otázky manipulace a problémů současné společnosti, jako je rychlé tempo života a sním související vyprázdněnost lidských vztahů, kvůli níž si lidé často neuvědomují následky svých činů. Vzhledem k charakteru představení a složení našeho souboru – jsme 4 dívky – jsme se nevyhnutelně setkaly i s tím, zda je Faust aplikovatelný i na jiný vztah, než ten mezi mužem a ženou.

Jakým způsobem tvoříte? – spíš režisérsky nebo spíš kolektivně?; spíš podle pevného scénáře nebo spíš volně? 

Pracovaly jsme kolektivně, kolektivní práce ale končila v momentě, kdy se Lada zeptala, zda si může rejpnout.

Kdo je autorem scénáře/vize, kdo inscenaci rozvíjí, dodělává, vybrušuje?

Autorem scénáře je Goethe a naše škrtání.

Učinili herci (nebo některý herec) nějaký zajímavý objev nebo získali zajímavou zkušenost?

Hledaly jsme charakteristický pohyb pro jednotlivé postavy, k jeho nalezení napomohla naše kamarádka choreografka. Ta nám pomohla i s choreografiemi, které byly divadelními zkratkami klíčových momentů ve Faustově poznání. Se stylizovaným pohybem na jevišti jsme se setkaly již dříve, ale tanec byl pro většinu z nás novinkou. Objevily jsme novou cestu, jak se pohybovat na jevišti, a nový způsob vyprávění příběhu.

Kolikrát jste ji hráli a kolikrát ještě budete?

Valpuržinu noc jsme hrály pětkrát, naplánovaných máme dalších sedm repríz.

odpovídaly členky souboru Eliška Nedvědová, Kateřina Císařovská, Alice Knoblochová a Věra Bočková

Přidat komentář

0 Komentáře.

Přidat komentář


Upozornění - Můžete použít tytoHTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>