debata: ANSUV, Heřmanice – Návštěva u malé smrti

Plénum:
Čisté, precizní, krásné. Důsledný minimalismus. 

ZM: Mystérium. Propojilo se se zvuky přípravy představení na jevišti nad nimi.

JL: Zajímalo by jí, co si o tom myslí diváci. Neměla potřebu si dělat výklad. Kvituje to, že dostala prostor pro usebrání se. Vnitřní zážitek, při kterém nebyla ničím rušena. Vyskytla se ve vlastním světě, příběhu, který si při tom tvořila.

Lektoři:

VH: Smrt je vždycky zajímavá pro divadelníky. Nebyl do toho vtažen a koukal na to jako na inscenaci. Zdá se mu, že nabídnuté možnosti nebyly dostatečně divadelně využité. Touží po větší nebezpečnosti.

TŽ: Prostor orchestřiště sebou nese určitou sakralitu. Hodnotí skvělé využití prostoru – přesné umístění, náladu. Akupunkturní bod pro akci. Rád za sponku, také akupunkturní. Sedlo mu to perfektně. Práce se světlem, s jemností a se slovem. Připomnělo mu to rodinné kořeny – přesun rodiny do Dněpru, „duchařské zážitky“. Přelom století. Přesídlování.

VČ: Příměr zkušeností s bulvárním divadlem, ve kterém je hlavní poskytnout divákovi pocit bezpečí, že se nic neděje. Zážitek ji umožnil vnitřní spočinutí, očistný zážitek. Člověk je na vše v životě sám. V orchestřišti si však zažila pocit společenství, které sahá od nepaměti do nepaměti a umožňuje silný kontakt sama se sebou. Lituje publika, které odmítá takovýto zážitek zažít (a tedy chodí maximálně do těch zmíněných bulvárních divadel).

PV: Velký zážitek. Od počátku do konce měl pocit, že ví, co dělají. Začátek působil afektovaně, ale chápe, že je to záměr. Na počátku hádanka, aby si diváci našli, o co jde. Na začátku vyděšení, že se budou všichni střídat. Nečekané zklamané očekávání kvituje. Každá drobná změna intonace posouvá celou věc jinam. Síla nonverbálního vyjádření, které je přitom velice emotivní. Každý si udělá svůj vlastní výklad. V té situaci, prožitku měl ohromnou váhu, napsat ho na papír byl by příliš triviální.

Za každým rituálem je třeba si představit prožitek.

Vysvětlivky: PV – Petr Váša, TŽ – Tomáš Žižka, VČ – Viktorie Čermáková, VH – Vladimír Hulec, LR – Luděk Richter, ZM – Zoja Mikotová. Plénum – všehochuť diváků, POM – Petr Odo Macháček, JL – Jiřina Lhotská, Soubor – tým dané inscenace.

Přidat komentář

1 Komentáře.

Přidat komentář


Upozornění - Můžete použít tytoHTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackbacks a Pingbacks: