Přes generace most!

Ostravský soubor Tajfun, jenž je tvořen studenty prestižního Matičního gymnázia, do programu Šrámkova Písku, i rána nedělního živelně vtrhl svým divadelním setkáním s literární tvorbou legendárního buřiče Františka Gellnera.

Sympaticky vroucnou energií nabušený ansámbl sice konvence na cáry netrhá, spíš je jen zkusmo ohledává, přesto je však bezpečné maše divadla poezie na hony vzdálen. Jeho pojetí básníkových veršů, jež dodnes spolehlivě vyvolávají intenzivní diváckou rezonanci, disponuje evidentním zaujetím, citem pro rytmus, i uvědomělou prací s veršem.

Gellner tak z jeviště promlouvá coby poeta ryze moderní, jehož témata jsou přitažlivá, a dobře interpretovatelná i generací nejmladší. Naléhavost je mocnou zbraní, jíž ostravští pěšáci poezie vládnou skvěle. Jejich arzenálem je autenticitita, nefaleš a kolektivní palebná síla.

Problémem pozoruhodného počinu je snad jen nejisté balancování na zjevně dosud nedůsledně probádané hranici divadelních klišé, nalezení rovnováhy je však za cestou k další možné progresi naprosto nezbytné. Pečlivější práce s kostýmem a scénografií by rovněž napomohla větší údernosti Čekání na Gellnera.

Navzdory tomu básník přichází a rád. A já s ním. Přeji další šťastné zdolávání divadelních cest!

Petr KlariN Klár

Přidat komentář

0 Komentáře.

Přidat komentář


Upozornění - Můžete použít tytoHTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>