Ateliér výchovné dramatiky pro neslyšící, Divadelní fakulta JAMU: Cesta do fantazie i skutečnosti

Krásné básně a herecké etudy

Nevím jak komu, ale mně básně Elišky Vyorálkové a Jana Skácela velmi vyhovovaly. Vytvořily pro mě jakousi platformu, na které by bylo, i při vší té složitosti a prekérnosti divadla, relativně snadné vystavět intenzivní komunikaci. Zcitlivěly mi smysly, rozryly povrch mého vnímání, připravily mě pro zasetí nějakého smyslu.

Nicméně: provedení jsem vnímal jen jako ilustrativní. Kromě výjimečných chvil jsem nepostřehl, že by herečky měly jakýkoli prostor pro otevření se, autentické žití, nejistotu, rozechvění. Výjimečné chvíle, kdy jsem se na herečky živě napojil a ucítil divadelní rozkoš, přišly v okamžicích, kdy jedna z nich říkala báseň a druhá ji v podstatě bez ornamentů překládala do znakového jazyka. Tedy bez „divadla“, jen tak beze všeho.

Je zajímavé, že někdy je obyčejná mluva mnohem lepší než umělé tvary, které jsou náchylné k předstírání a nevěrohodnosti. V tomto případě byla obyčejná mluva umocněna tím, že probíhala paralelně ve dvou jazycích – zvukovém a znakovém. Najednou se otevřely vnitřní dimenze aktérek, které byly jinak během většiny představení zakryté a utlumené technickou a rádoby – ale ne skutečně – autentickou komunikační a pohybovou hrou.

Nevím no. To, že se mnou většina představení vůbec nekomunikovala, mohlo být způsobeno třeba i tím, že dámy většinou nehrají na přehlídce, většinou nehrají pro padesát diváků; třeba si s tím vším jindy víc hrají a tentokrát byly v jakémsi stresu. Nechci dělat žádné přechytralé závěry. Raději tedy jen jemný námět či názor týkající se výchovné – ale i jakékoli jiné – dramatiky: nebylo by lepší začínat od autentického projevu, i kdyby vše mělo být méně pohybově vyspělé nebo méně učesané?

Jinak ale: rozhodně jsem nebyl (ani jako náročný šťoural) nijak naštván nebo znechucen, ta určitá neautentičnost, kterou popisuji, nebyla nijak falešná nebo cokoli předstírající, vše mělo poctivý základ. Jen to se mnou nekomunikovalo.

Už se do toho zamotávám…

Přidat komentář

0 Komentáře.

Přidat komentář


Upozornění - Můžete použít tytoHTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>