Před Pískem: Krajina Zaječí: rozhovor

O čem je inscenace Krajina Zaječí?

VB: O konzumu, o smrti a o jejich rituálech. Zároveň je to o cestě hlavního hrdiny od zoufalství ke štěstí.

LCH: O pomíjivosti konzumu a věčnosti života skrze smrt. O kontrastech – o smrti/ pozlátku/ opravdovosti/ věčnosti/ pomíjivosti. A zároveň, jak se jedno od druhého odvozuje a jak podmiňuje.

ZB: O vyrovnání se se smrtí blízkého člověka. Mě osobně na tématu smrti např. zajímá, jaký rozdíl je v mé subjektivní reakci na smrt, jaké emoce to ve mně doopravdy spouští versus jaké emoce dokáže spouštět/ přivodit okolí?

Co symbolizuje zajíc s ušima a ocáskem?

VB: Zajíc se objevil jako společná postava v našich osobních nevědomí, tudíž je symbolem kolektivního nevědomí. Je to vrstevnatý symbol. Je v něm plachost a drzost, slovo „zaječí“ má dvě možné a dost protichůdné interpretace, je v něm plodnost i zaslepenost zvířete běžícího si pro svou smrt přes dálnici.

LCH: Ženy zaječice nosí uši, ocásky a zástěrky, což je jasný symbol. Symbol dvou rolí, které společnost přisuzuje ŽENĚ, a vlastně jí nedává na výběr – erotický objekt nebo služtička. A ideálně obojí zároveň. Jenomže z té snahy ženu ukočírovat pak může vzniknout opak – semetrika.

S čím má divák na inscenaci přicházet a s čím odcházet?

VB: Divák přichází vždy jako osobní nevědomí. Naše poslání je v tom, aby odcházel jako součást kolektivního nevědomí všech přítomných.

ZB: Byla bych ráda, kdyby prostě v klidu a s radostí přišel a pak zase v klidu a s radostí odešel. A třeba si něco uvědomil a něco svého zajímavého prožil. A to něco, aby nebylo ani dobře, ani špatně, ale aby to bylo aspoň to NĚCO.

LCH: Ať přijde sám za sebe a odnese si to, co si odnese. Někdo si vyzobe environmentalismus, někdo erotické symboly, jiný bude třeba zdeptán smrtí, někoho bude bavit hudba. Ideální by bylo, kdyby si odnesl tohle všechno, viděl to komplexně.

odpovídali Vladimir Benderski, Lenka Chadimová, Zdeňka Brychtová

Přidat komentář

0 Komentáře.

Přidat komentář


Upozornění - Můžete použít tytoHTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>