debata: Poslední nakonec, ZUŠ Mladá Boleslav – Valpuržina noc rave

PV: Představení s hudbou, tancem – jak moc je to funkční? Dvakrát pochyba, jak to dopadne. Sedí k vyprávění. Vzpomíná na čerstvou biografii Goetha na Knihu o Faustovi. Čerstvě v paměti. Ohromný zájem, jak to za tak krátký čas zpracují. Inspirace pro škrtání. Nit příběhu se neztratila. Překlad story do své poetiky. K genderovému tématu: divák se zaobírá od začátku, jak se to vyřeší s dítětem.

TŽ: Forma – proměňování scény. Příjemné překvapení z práce se světlem. Doporučuje jinou formu pohybu. Nepodceňovat diváka, že musí pochopit za každou cenu “stinnou” stránku věci (šermování prstíky). Tanec stínů občas zajímavější než pohyb sám. Tancování se světlem, tancování se stínem. Respektovat vrhající stín světla. Líbilo se to hmotné a práce s rámem. Šetřit expresí. Fyzické gesto by se mělo též zmenšovat s metaforou. Hrábnutí stínů, z vulgarity zrození dítěte.

VH: Oceňuje dotažení formálně i obsahově. Nesouhlasí s umírňováním scénického tance. Nikomu kupodivu nevadil telefon. Vzbuzování očekávání v divácích. Variace na Fausta v genderové tematice. Narození drápu z Mefistofela a jeho narození. Motiv – práce se sluchátky je v určité chvíli potlačen.

ZM: Sezení na špatné straně. Domýšlení si. Zajímavé stíny. Vedlo by k většímu propojení s drápem. S moment do klína s drápy. Trochu zmatení ze sluchátek. Umět prodat pohyb. Vybraný krásný rituál, jen to přidat. Úžasné pohybové představení.

TŽ: Orgie smyslů zajímavější než ptačí rituál. Podpořit např. Čich. Zajímavý střet přes smysly.

Soubor: Trhané pohyby hlavou – ptačí tanec namlouvání. Zplozenec pekel, nikoliv dítě. Valpuržina noc je o manipulaci, nikoliv o Faustovi.

PV: Úžasné pohybové představení, které se týká verbální klasiky. Název interní fórek. Atraktivnější název by byl Faust ve 40 minutách. Kombinace tématu se sluchátky. Dnes více propojené s AI. Starý Goethe a dnešek.

Plénum: Nepřečetlo lopatku jako nehet – dítě. Problém, co je hlavní: faustovské téma nebo gender. Těkání mezi tématy.

TŽ: Kyberpankový festival bezprostřední zkušenost. A proto otázka početí dítěte dvěma ženami mu nepřišla nemožná.

Vysvětlivky: PV – Petr Váša, TŽ – Tomáš Žižka, ZM – Zoja Mikotová, VH – Vladimír Hulec, LR – Luděk Richter, POM – Petr Odo Macháček, Plénum – všehochuť diváků, Soubor – tým dané inscenace

Přidat komentář

1 Komentáře.

Přidat komentář


Upozornění - Můžete použít tytoHTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackbacks a Pingbacks: